Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
saisonenenfer
saisonenenfer
saisonenenfer
John Atkinson Grimshaw
A Lane In Headingley, Leeds, 1881
saisonenenfer
Najgłupsze istoty zawsze są najszczęśliwsze.
saisonenenfer
Jeszcze zima
Reposted fromlugola lugola viagetitwhileyoucan getitwhileyoucan
saisonenenfer
saisonenenfer
7846 ee93 420
saisonenenfer
7512 54f2 420
saisonenenfer
Życie nie daje żadnych gwarancji przyszłości. Każdemu kto mówi "Zostaw to, za parę lat przyjdzie coś innego" powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście 
przychodzi złą drogą.
— Hłasko
saisonenenfer
4868 cc71 420
Reposted fromtout tout viagetitwhileyoucan getitwhileyoucan
saisonenenfer
saisonenenfer
6505 9471 420
Reposted fromomcida omcida viagetitwhileyoucan getitwhileyoucan
saisonenenfer
saisonenenfer
5616 0c43 420
saisonenenfer
0590 e9ee 420
Reposted fromjerzzz jerzzz viagetitwhileyoucan getitwhileyoucan
saisonenenfer
dławię się niedorzecznością sytuacji. 
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
saisonenenfer
9997 8bc0 420
0891 5e9f 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viasoultraveling soultraveling
saisonenenfer
Staję się dorosła. Tracę złudzenia, być może, by zyskać inne.
— Virginia Woolf
saisonenenfer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl